Ανάλυση ανάγλυφου και γεωτεκτονική δομή Ανατολικής Αττικής

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ο προσδιορισμός της γεωτεκτονικής δομής της Ανατολικής Αττικής από στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του ανάγλυφου με χρήση μορφοτεκτονικών δεικτών, δεδομένων τηλεπισκόπησης αλλά και με κλασικές μεθόδους χαρτογράφησης. Οι μορφοτεκτονικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι μορφολογικές κλίσεις του εδάφους, ο προσανατολισμός τους, ο δείκτης υψομετρικού ολοκληρώματος των υδρολογικών λεκανών, ο δείκτης ασυμμετρίας λεκάνης, τα επιμήκη προφίλ κοιλάδων και ο δείκτης εγκάρσιας διάβρωσης μετώπου όρους. Για την πληρέστερη μορφολογική εικόνα της περιοχής, έγινε ανάλυση των ρεμάτων, με τάξη κατά Strahler, μεγαλύτερης της 4ης. Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων έδειξαν ότι η περιοχή μελέτης χωρίζεται μορφοτεκτονικά σε τρεις περιοχές: (α) Η λεκάνη των Σπάτων όπου επικρατούν κυρίως εφελκυστικές τάσεις οι οποίες εκδηλώνονται με κανονικά ρήγματα και ρήγματα ολίσθησης μικρής γωνίας. Το τμήμα αυτό παρουσιάζει σχετική καταβύθιση. Η κύρια τεκτονική δομή που επι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was the determination of the geotectonic structure of Eastern Attica, from data of surface analysis with geomorphic indices, remote sensing and classic mapping techniques. The geomorphic indices of active tectonics used, were slope and aspect of terrain, hypsometric curve and hypsometric integral, drainage basin asymmetry, mountain - front sinuosity and longitudinal river profiles. We also contacted a drainage basin analysis in major rivers of the studied area. The results of the above analysis showed that the area can be divided in three major subareas: (a) the basin of Spata, with an extension regime. The basins show a relative subduction of the area with a detachment fault located in the eastern Ymittos Mt. The general movement of the areas has a direction from west to east. (b) The area south of Spata basin up to Lavrion zone, which shows an extension regime too but with higher angle faults and different direction pattern. The basins of these area show a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23914
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23914
ND
23914
Εναλλακτικός τίτλος
Terrain analysis and geotectonic evolution of Eastern Attica
Συγγραφέας
Αντωνίου, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γενικό. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μιγκίρος Γεώργιος
Σταμάτης Γεώργιος
Λέκκας Ευθύμιος
Κίλιας Αδαμάντιος
Παυλόπουλος Κοσμάς
Λόζιος Στυλιανός
Παρχαρίδης Ισαάκ
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μορφοτεκτονική; Γεωτεκτονική εξέλιξη; Τεκτονική; Αττική, Ανατολική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
304 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)