Πειραματική μελέτη της λειτουργικής μορφολογίας των αρθρικών υμένων: πειραματική μελέτη με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για την παροχή ενός ‘γεωλογικού’ χάρτη των ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων σχηματισμών στον αρθρικό υμένα, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για έρευνες σχετικές με τη φυσιολογία, την παθολογία και την φαρμακολογία μιας σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητης περιοχής που σχετίζεται με την λίπανση των αρθρώσεων. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν κουνέλια και των δύο φύλων, ηλικίας 4 (τεσσάρων) μηνών. Η διάρκεια του κάθε πειράματος ήταν τρεις ημέρες. Μετά από έγχυση στις αρθρώσεις του γόνατος και του αγκώνα έγινε ιστοληψία του αρθρικού υμένα των αρθρώσεων αυτών και μελέτη τους στο ηλεκτρονικό μικορσκόπιο με προκαθορισμένη χρονική διαφορά. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης τονίζουν περισσότερο τα σταθερά χαρακτηριστικά του φυσιολογικού αρθρικού υμένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται σχετικά κανονικά κυτταρικά περιγράμματα με πολυάριθμες μικρολαχνικές αποφύσεις, άφθονο τραχύ ενδοπλασμικό δίκτυο σε τακτική πεταλοειδή διάταξη, ευδιάκριτες δομές Golgi ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research constitutes a first effort for the provision of a “geological” map of the intracellular and extracellular formations in the synovial layer, which could act as a guide for researches related to physiology, pathology and pharmacology of an unsearched, in a big extent, area related to joints’ lubrication. In this research were used both male and female rabbits, in the age of 4 (four) months. The duration of each experiment was three days. After an infusion at knee and elbow joints, there has been made a tissue receipt from the synovial layer of these joints, and a study of them at the electron microscope within a predetermined time difference. The findings of this research mainly underline the stable characteristics of a normal synovial layer. In these are included a relatively normal cellular limb with numerous microvillus processes, plenty rough endoplasmatic reticulum in a regular order of petaloid, clear-sighted Golgi structures, plenty cytoplasmic glycogen, normal mitoc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23859
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23859
ND
23859
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental study of the functional morphology of synovial layer: experimental study with electronic microscope
Συγγραφέας
Ναλμπάντης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Δημοσθένης)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ανατομίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρίου Θέσπις
Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Μαρούλης Γεώργιος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Φίσκα Αλίκη
Τέντες Ιωάννης
Παπαλουκάς Χρήστος-Δαυίδ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αρθρικός υμένας; Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο; Μορφολογία αρθρικού υμένα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
179 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.