Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και της οικολογικής οικονομικής: θεωρητική ανάλυση & εμπειρική τεκμηρίωση

Περίληψη

Στη παρούσα διατριβή, γίνεται διερεύνηση των βασικών εννοιών της Οικονομικής Ανάπτυξης, της Οικονομικής Μεγέθυνσης και της Βιωσιμότητας, όπως τις αποδίδουν οι προσεγγίσεις των Νεοκλασικών και Οικολογικών Οικονομικών. Με αντικειμενικό στόχο τον εντοπισμό των σημείων διαφοροποίησης μεταξύ των δύο προσεγγίσεων στο ζήτημα της Βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας, η ανάλυση προχωρά στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τόσο η Ασθενής, όσο και η Ισχυρή Βιωσιμότητα αντιλαμβάνονται την σχέση μεταξύ της οικονομικής δραστηριότητας και της περιβαλλοντικής ποιότητας. Στη συνέχεια αποδεικνύεται πως η ποιοτική υποβάθμιση ενός φυσικού καυσίμου (πχ. πετρελαίου, άνθρακα) μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένες δυνατότητες βιωσιμότητας, τόσο του ανοικτού οικονομικού υποσυστήματος, όσο και του κλειστού γήινου υποσυστήματος. Στην ανάλυση που παρουσιάζεται, συνδέονται τα υψηλά επίπεδα εκπομπών CO2, τα οποία προκύπτουν από την καύση φυσικών καυσίμων επιφέροντας σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση (φαινόμενο θερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, it is being performed an exploration of the basic meanings of Economic Development, Economic Growth and Sustainability, as they are being assigned by the approaches of Neoclassical and Ecological Economics. By having as an objective to locate the points of differentiation between the two approaches concerning the issue of Sustainable Economic Activity, the analysis proceeds to the exploration of the way that both Weak and Strong Sustainability perceive the relation between economic activity and environmental quality. Afterwards, it is being demonstrated the way according to which the degradation of a fossil fuel (e.g. oil, carbon) can lead to restricted possibilities of sustainability, both for an open economic subsystem and a closed earth’s subsystem. In the presented analysis, there are being connected the high CO2 emission levels, which result from the flaring of fossil fuels causing in this way an important environmental degradation (greenhouse effect), with the ent ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23420
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23420
ND
23420
Εναλλακτικός τίτλος
The sustainable economic development under the prism of neoclassical economic theory and ecological economics: theoretical analysis & empirical documentation
Συγγραφέας
Μπαμπάτσου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος
Χιόνης Διονύσιος
Μουρμούρης Ιωάννης
Σκούρτος Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Σάββας
Δρυμπέτας Ευάγγελος
Κυρίτσης Ιωάννης
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη; Οικονομική μεγέθυνση; Ασθενής βιωσιμότητα; Ισχυρή βιωσιμότητα; Εντροπία; Δείκτης τεχνικής αποτελεσματικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
234 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)