Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εντοπίζεται στην περιοχή της Ανάλυσης Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και τη χρήση Η/Υ (Computer Aided Engineering, CAE), και ειδικότερα στη διαδικασία δημιουργίας του εικονικού πρωτοτύπου. Πρωταρχικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία, αφενός θα επιτρέψουν μια καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων της μοντελοποίησης, αφετέρου θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αυτοματοποίησης της μελέτης του εικονικού πρωτοτύπου πολύπλοκων μηχανολογικών κατασκευών στις διάφορες δομικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και προτείνονται τα εργαλεία εκείνα, τα οποία εφόσον ενταχθούν σε έναν προ-επεξεργαστή, θα επιτρέψουν μια νέα ιεράρχηση των απαιτούμενων ενεργειών. Σκοπός είναι η δημιουργία του Κοινού Γεωμετρικού Μοντέλου, ως αφετηρία για τη δημιουργία των Κοινών Μοντέλων σε όλες τις δομικές αναλύσεις. Επίσης, η ανάγκη για ενιαία διαχείριση όλων των πλεγμάτων και για αποφυγή επανάληψης των κοινών εργασιών καλύπτετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work demonstrates a creation methodology of the virtual prototype, a common task in the field of Finite Element Analysis (FEA) and Computer Aided Engineering (CAE). Highest priority has been given in the design of the appropriate routines and tools that target to both, high quality modelling data management and introduction of automation in the structural analysis of models derived from complex engineering structures. More specifically, the tools that have been developed and are suggested to work in conjunction with a pre-processor will introduce a whole new classification of the required processes belonging to the virtual prototype development. The ultimate target has been the creation of the Common Geometrical Model that will act as the basis and starting point for the creation of all Common Models in every structural analysis task. Additionally, the need of common mesh management and minimisation of time spent on repeating common tasks is fully satisfied by the suggested ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20573
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20573
ND
20573
Εναλλακτικός τίτλος
Modelling procedures of engineering structures in terms of data management and optimisation for structural analyses using the finite element method
Συγγραφέας
Νικολαΐδης, Γεώργιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασιάδης Γεώργιος
Νατσιαβάς Σωτήριος
Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Σαπίδης Νικόλαος
Καραμάνος Σπυρίδων
Σαλπιστής Χρήστος
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Υπολογιστική μηχανική; Εικονικό πρωτότυπο; Σύστημα διαχείρισης δεδομένων; Κοινό γεωμετρικό μοντέλο; Διαχείριση πλεγμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
124 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)