Παράγοντες επηρεασμού και διαμόρφωσης της επιλογής μεταφορικού μέσου στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα

Περίληψη

Βασικός στόχος της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι η ανάλυση και διερεύνηση της διαδικασίας και των κριτηρίων με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή μεταφορικού μέσου στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η εργασία παρουσιάζει καταρχήν τη σημερινή κατανομή του μεταφορικού έργου στα διάφορα μέσα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα (για τις χερσαίες μεταφορές) επικεντρώνοντας στα στατιστικά στοιχεία και εικόνες που βοηθούν στην κατανόηση του φαινομένου της επιλογής μέσου. Στη συνέχεια, γίνεται μια ανάλυση της διαδικασίας επιλογής μεταφορικού μέσου, όπου περιγράφονται αναλυτικά: o οι φορείς, λήπτες αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλογή μέσου, o τα βασικότερα κριτήρια με τα οποία φαίνεται να γίνεται η επιλογή αυτή σήμερα, και o τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες εφοδιαστικές αλυσίδες μεταφοράς και πώς αυτά επηρεάζουν την επιλογή μεταφορικού μέσου. Ειδικά για την Ελλάδα, η εργασία συγκέντρωσε στοιχεία από διάφορες στατιστικές πηγές (όπου αυτό ήταν δυνατόν) αλλά και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The basic aim of the current thesis dissertation is the analysis and investigation of the process as well as of the criteria for freight modal choice in Greece. In particular, the thesis presents the current freight transport performance by transport mode in Europe and in Greece (only for road and rail transport) based on statistics and figures that will help in understanding the process of mode selection. Furthermore, the analysis of modal split is focusing on describing: o the “actors” and decision makers who affect the choice of transport mode, o the basic criteria/requirements that determine this choice, and o the requirements of specific supply chains and their effects in modal split. In order to examine the situation for Greece, the thesis collected data from statistical sources as well as from special survey questionnaire with sample size approximately of 100, covering different transport organizations (shippers, freight forwarders, logistic service providers, etc). The results ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20368
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20368
ND
20368
Εναλλακτικός τίτλος
Factors influencing mode choice at inland freight transportation in greece
Συγγραφέας
Μοσχόβου, Τιτίκα-Τατιάνα
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Νανιόπουλος Αριστοτέλης
Πιτσιαβά-Λατινοπούλου Μάγδα
Βούγιας Σπυρίδων
Γραμμενίδου-Κουράκου Αικατερίνη
Καρλαύτης Ματθαίος
Μπαλλής Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εμπορευματικές μεταφορές; Μοντέλα επιλογής μέσου; Παράγοντες επηρεασμού; Μοντέλο logit; Κατανομή ανά μέσο; Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
339 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)