Χωρική ανάλυση της εξέλιξης αστικών περιοχών μέσω πολυμεταβλητής επεξεργασίας εναλλακτικών σεναρίων

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης είναι η ανάλυση της συσχέτισης των αξιών γης με διάφορες παραμέτρους όπως αυτές προτείνονται από τη γενική θεωρία αλλά και την εμπειρική ανάλυση των ηδονικών μοντέλων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίδραση της παραμέτρου που ελέγχει τον τρόπο που επιδρά η θέση των εκκλησιών στις αξίες γης του αστικού χώρου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργείται το κατάλληλο ηδονικό μοντέλο το οποίο ελέγχεται με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζεται άμεσα, πριν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ηδονικού μοντέλου είναι το πρόβλημα της χωρικής αυτοσυσχέτισης. Η αντιμετώπισή της χωρικής αυτοσυσχέτισης επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης στη θέση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο, αλλά κυρίως ισχυρό εργαλείο διάγνωσης της μη σταθερότητας των συντελεστών παλινδρόμησης στο χώρο. Ακολουθεί η συγκριτική διερεύνηση των δύο μοντέλων με εφαρμογή σε δεδομένα π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current research concentrates in the correlation analysis among land values and various other parameters, such as the ones proposed by the general theory as well as the empirical analysis of hedonic models. Emphasis is given to the influence of churches on urban land values. The appropriate hedonic model is created and it is controlled by the method of linear regression analysis. Spatial autocorrelation is one of the issues being addressed directly, before dealing with the results of the hedonic model. Coping with spatial autocorrelation can be achieved by substituting linear regression analysis with geographically weighted regression. This method is a relatively recent, but mostly a powerful tool for the diagnosis of regression coefficients’ non-stationarity. One of the innovations in the current research is the comparative investigation of the two models with application to data of a medium-sized Greek city. The results of the analysis are relatively ambiguous and thus despite th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19722
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19722
ND
19722
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial analysis of urban areas evolution through the use of multivariable analysis of different scenarios
Συγγραφέας
Μηλάκα, Κυρατσώ (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Μαλούτας Θωμάς
Μυρίδης Μύρων
Παππάς Βασίλειος
Περάκης Κωνσταντίνος
Φώτης Γεώργιος
Ντύκεν Μαρί-Νοέλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εκκλησίες; Χωρική ανάλυση; Γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση; Αξίες γής; Γραμμική παλινδρόμηση; Βόλος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
203 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)