Λειτουργία κατανεμημένου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο σε γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών δυναμικής χρήσης φάσματος

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και η μελέτη επίδοσης πρωτοκόλλου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο για δίκτυα Δυναμικής Χρήσης Φάσματος κατανεμημένης αρχιτεκτονικής. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου των Γνωστικών Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών και της τεχνολογίας Δυναμικής Χρήσης Φάσματος, τροποποιείται η Λειτουργία Κατανεμημένου Ελέγχου (DCF) ώστε η λειτουργία της, σαν πρωτόκολλο υποστρώματος MAC, να καταστεί αποδοτική στο διακοπτόμενο περιβάλλον Δεξαμενής Φάσματος. Η υλοποίηση των τροποποιήσεων πραγματοποιείται τόσο σε προσομοιωτή δικτύου για την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του πρωτοκόλλου, όσο και στη γλώσσα SDL προκειμένου αυτές να προδιαγραφούν σαφώς. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται αναλυτικό μοντέλο επίδοσης της τροποποιημένης Λειτουργίας Κατανεμημένου Ελέγχου (iDCF), με το οποίο μελετάται η επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων στην επίδοσή της και το οποίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη εφικτότητας ρεαλιστικών σεναρίων Δεξαμενής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to implement and evaluate the performance of a medium access control protocol for a Dynamic Spectrum Access distributed network. First, Cognitive Radio and Dynamic Spectrum Access Technology are briefly introduced. Then, the Distributed Control Function is appropriately modified and the resulted iDCF forms a robust MAC protocol for the intermittent Spectrum Pooling environment. In order for the modifications to be explicitly defined, they are also presented in an SDL system implementation of iDCF. Next, a mathematic Performance analysis of iDCF is presented, with which its performance is evaluated under the effect of various parameters and which provides the researchers with a useful tool to perform feasibility studies of realistic Dynamic Spectrum Access use cases. Finally, certain studies that boost iDCF performance are presented, such as MAC methods to reduce interference caused to the Primary network and a Dynamic Common Control Channel acquisition met ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19639
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19639
ND
19639
Εναλλακτικός τίτλος
Distributed coordination function in dynamic spectrum access cognitive radio systems
Συγγραφέας
Αδάμης, Αθανάσιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Καψάλης Χρήστος
Κώττης Παναγιώτης
Κανατάς Αθανάσιος
Καμπουράκης Γεώργιος
Κωτσόπουλος Σταύρος
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτόκολλο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο; Δυναμική χρήση φάσματος; Συστήματα γνωστικών ραδιοεπικοινωνιών; Ασύρματες τηλεπικοινωνίες; Κινητές τηλεπικοινωνίες; Δίκτυα κατανεμημένης αρχιτεκτονικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)