Οι κυριότερες δασικές παραβάσεις από νομική και δασοπολιτική άποψη στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

Περίληψη

Σκοπός και αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των αιτιών του νομοθετικού πλαισίου και των μηχανισμών ανάπτυξης του φαινομένου των δασικών ανομημάτων, η ανεύρεση σχέσης του μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου του πληθυσμού με τη γενικότερη στάση του έναντι στις διατάξεις του Δασικού Δίκαιου, καθώς και η διάγνωση της πρόθεσης του πληθυσμού για μεγιστοποίηση της αυστηρότητας των ποινών των δασικών παραβάσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για τη συλλογή των στοιχείων, ήταν αυτή των ταχυδρομικών συνεντεύξεων. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με δημοσκόπηση του πληθυσμού, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Για την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η έρευνα βασίστηκε στις σχέσεις μεταξύ δύο ή και περισσότερων μεταβλητών, κάνοντας χρήση τα σταστιστικά μέτρα συνάφειας και συγκεκριμένα του μέτρου Γάμμα, καθώς και της μη-παραμετρικής δοκιμασίας Mann-Whitney. Από τις αναλύσεις των συσχετίσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: · Αποδείχθηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose and the objective of the research is the investigation of the legal framework causes and the development mechanisms of the forested unlawful phenomenon, the finding of a relation between the educational and the financial level of the population with its general attitude towards the provisions of the Forest Regulation, as well as the evaluation of the population intention for maximization the penalties concerning forest infractions. The chosen method for the collection of the evidence was the postal interview. The data of the research were gathered via an opinion survey of the population, with the assistance of a questionnaire. The SPSS statistics software was used for the input and process of the data. The research was based on the relations between two or more variables, using the statistics metres of chaining and specifically the Gamma metre, as well as the Mann-Whitney non-parametric test. From the decompositions of the correlations, the following conclusions emerge: · T ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19248
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19248
ND
19248
Εναλλακτικός τίτλος
The major forest violations from a legal and forest political prespective in the Central Macedonia region
Συγγραφέας
Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Γούπος Χρήστος
Καρυμπάλη-Τσιπτσίου Γιαννούλα
Ανάγνου Νικόλαος
Μάγης Κωνσταντίνος
Καραμέρης Αθανάσιος
Παπασταύρου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Δασικές παραβάσεις; Συσχέτιση μεταβλητών; Μέθοδος ταχυδρομικών συνεντεύξεων; Μη παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney; Μεγιστοποίηση αυστηρότητας ποινών; Συντελεστής γάμμα; Οικονομικό επίπεδο; Μορφωτικό επίπεδο; Μακεδονία, Κεντρική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
318 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)