Βελτιστοποίηση κύκλου kalina

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς και η βελτιστοποίηση του θερμοδυναμικού κύκλου Kalina σε διάφορες εφαρμογές. Ο θερμοδυναμικός κύκλος Kalina αποτελεί εξέλιξη του κύκλου Rankine. Χρησιμοποιεί ως εργαζόμενο μέσο μίγμα αμμωνίας-νερού αντί υδρατμού με υψηλό ποσοστό ανάκτησης θερμότητας και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος βαθμός απόδοσης. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας επετεύχθη η θερμοδυναμική παράσταση του κύκλου σε διαγράμματα θερμοκρασίας-εντροπίας και θερμοκρασίας-ενθαλπίας (ανηγμένα σε 1 kg ατμού), προσδιορίστηκαν τα μέρη του κύκλου που χρήζουν βελτίωσης και τελικά προτάθηκαν κύκλοι με κριτήριο τον βαθμό απόδοσης ή την συγκέντρωση ισχύος. Αναπτύχθηκαν διατάξεις κύκλου Kalina προσαρμοσμένες στο εκάστοτε θερμοκρασιακό πεδίο της πηγής θέρμανσης και μελετήθηκαν παραμετρικά με σκοπό την εύρεση της περιοχής λειτουργίας όπου μεγιστοποιείται η απόδοσή τους. Καταρχήν εξετάστηκε η εφαρμογή του κύκλου Kalina σε πεδία χαμηλών θερμοκρασιών για δύο διαφορετικές περιπτώσεις: α) γι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the dissertation is the thermodynamic analysis and the optimization of the Kalina cycle with respect to its performance for several applications. The Kalina cycle is a further development of the Rankine cycle. It uses a binary fluid, such as ammonia-water instead of one fluid as a working medium. The mixture composition varies throughout the cycle. The increased efficiency compared to the Rankine cycle is due to the close temperature match between the cycle heat acceptance and the source heat availability as well as to the high level of recuperation. In the present thesis by means of a specially developed numerical model, the thermodynamic representation of the Kalina cycle in temperature-entropy and temperature-enthalpy diagrams (reduced to 1kg vapour solution expanded in the turbine) for several applications has been achieved, sections of the cycle have been identified that can be optimized and finally new cycles have been proposed with respect to the maximum efficie ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18448
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18448
ND
18448
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of the kalina cycle
Συγγραφέας
Λώλος, Περικλής (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Αντωνόπουλος Κίμων
Στέγγου-Σαγιά Αθηνά
Ρακόπουλος Κωνσταντίνος
Κακαράς Εμμανουήλ
Χουντάλας Δημήτριος
Φουντή Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κύκλος Kalina; Αμμωνία; Νερό; Θερμοσυμπιεστής; Παραμετρική ανάλυση; Οργανικός κύκλος rankine; Βρωμιούχο λίθιο - νερό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
281 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)