Μελέτη βιοδεικτών οξειδωτικού stress στον θαλάσσιο οργανισμό mytilus galloprovincιαlis σε σχέση με τις συγκεντρώσεις μετάλλων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει δοθεί αυξημένη έμφαση στη χρήση μοριακών βιοδεικτών ως μέσο παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της φυσικής κατάστασης των οργανισμών που διαμένουν σε αυτό, πολλοί διαφορετικοί βιοδείκτες προσδιορίζονται στα δίθυρα μαλάκια σε προγράμματα ελέγχου της ποιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα δίθυρα και ιδιαίτερα τα μύδια χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως βιολογικοί δείκτες σε προγράμματα παρακολούθησης της ρύπανσης των υδάτινων συστημάτων, επειδή είναι προσκολλημένοι σε κάποιο σταθερό υπόστρωμα και διαθέτουν την ικανότητα να φιλτράρουν μεγάλες ποσότητες ύδατος, με αποτέλεσμα να βιοσυσσωρεύουν μέταλλα και οργανικές ενώσεις στους ιστούς τους. Η σπουδαιότητα των μηχανισμών ελευθέρων ριζών και των δραστικών οξυγονούχων ριζών (ROS) στις φυσιολογικές λειτουργίες των βιολογικών οργανισμών και στους μηχανισμούς τοξικότητας διαφόρων περιβαλλοντικών ρύπων, καθώς επίσης και η πιθανή χρησιμότητα των αποκρίσεων που οφείλονται στη δράση των ROS ως μοριακούς β ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18393
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18393
ND
18393
Εναλλακτικός τίτλος
Study od biomarkers of oxidative stress in the aquatic organism mytilus galloprovincialis in relation to metal concentrations and polycyclic aromatic hydrocarbons
Συγγραφέας
Βλαχογιάννη, Θωμαΐς
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Φερδερίγος Νικόλαος
Ρούσσης Βασίλειος
Αγγελίδης Μιχαήλ
Δασενάκης Μάνος
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Μπακέας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοδείκτης; Οξειδωτικό στρες; Μέταλλα; Λιπιδική υπεροξείδωση; Ενζυμικοί αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί; Δραστικές οξυγονούχες ενώσεις; Μύδια; Υδρογονάνθρακες, Πολυκυκλικοί αρωματικοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
197 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)