Ανάλυση και διερεύνηση της βιώσιμης διαχείρισης των υπόγειων νερών με μαθηματικά μοντέλα σε περιβάλλον GIS

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αυτής είναι η ανάλυση και διερεύνηση όλων των σταδίων της διαδικασίας κατάρτισης και εφαρμογής ενός μαθηματικού μοντέλου υπόγειων νερών. Μέρος αυτής της ανάλυσης αποτελεί και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση σφαλμάτων που συχνά πραγματοποιούνται και οδηγούν σε τελείως λανθασμένα αποτελέσματα. Η διερεύνηση πραγματοποιείται μέσω της κατάρτισης κι εφαρμογής ενός μοντέλου για τα υπόγεια νερά της πεδιάδας Πιερίας. Στα πλαίσια της διατριβής αναλύθηκαν τα στάδια: - ανάπτυξης του θεμελιώδους μοντέλου, - κατάρτισης του μαθηματικού μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει: την επιλογή της χωρικής και χρονικής διακριτοποίησης, τον ορισμό της αρχικής συνθήκης, των οριακών συνθηκών, του εμπλουτισμού του συστήματος, της εκφόρτισής του, του τρόπου προσομοίωσης επιμέρους υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών του συστήματος, την περιγραφή της χωρικής δομής των υδρογεωλογικών παραμέτρων, την επιλογή της μεθόδου επίλυσης της εξίσωσης που περιγράφει την υπόγεια ροή και των κατάλληλων κριτηρίων σύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this dissertation is a critical review of all the required stages for the development of a sound groundwater mathematical model. Towards this objective a groundwater model is developed and implemented for the management of the Pieria aquifer, Greece. The stages of the modeling process which are analyzed in this dissertation are the following: - development of the conceptual model, - construction of the numerical model, which includes the definition of the space and time discretization, the initial and boundary conditions, the recharge and discharge of the system, the representation of hydrogeologic features of the system, the spatial structure of the aquifer’s hydrogeologic parameters, the selection of the method for the solution of the groundwater flow equation and the convergence criteria for this method, - calibration of the model, - evaluation of the model, - sensitivity analysis, - validation of the calibrated model and – application of the model to predict the sy ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17776
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17776
ND
17776
Εναλλακτικός τίτλος
Critical review of the groundwater modeling process in GIS environment: implementation of mathematical models in ground sustainable management
Συγγραφέας
Καβαλιεράτου, Σοφία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Μπαμπατζιμόπουλος Χρήστος
Καραμούζης Διαμαντής
Ζήσης Θωμάς
Συλλαίος Νικόλαος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Λατινόπουλος Περικλής
Μπαλτάς Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικά μοντέλα υπόγειων νερών; Σενάρια διαχείρισης υδροφορέα; Οριακή συνθήκη γνωστού φορτίου; Αυτόματη ρύθμιση μοντέλων υπόγειων νερών; Ανάλυση ευαισθησίας; Αξιολόγηση μοντέλων υπόγειων νερών; Επαλήθευση μοντέλων υπόγειων νερών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
231 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)