Η χρήση της καρδιακής τροπονίνης Ι ως προγνωστικού δείκτη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Περίληψη

Μελέτες έδειξαν ότι η συγκέντρωση της καρδιακής τροπονίνης (cTnI) αυξάνεται μετεγχειρητικά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG) και αυτό φαίνεται να σχετίζεται με περιεγχειρητική μυοκαρδιακή βλάβη. Σκοπός της μελέτης: Στην παρούσα μελέτη συγκρίναμε τη διακύμανση της cTnI και της ισομορφής MB της κρεατινικής κινάσης (CK-MB) μετά από CABG σε ασθενείς με ή χωρίς μετεγχειρητικά συμβάματα. Επίσης, μελετήσαμε την αξία της cTnI στην πρόγνωση του θανάτου μετεγχειρητικά σε μία περίοδο παρακολούθησης 3 ετών. Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης διαδοχικών ασθενών που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τα επίπεδα της cTnI και της CK-MB προσδιορίστηκαν προεγχειρητικά, κατά την είσοδο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 12, 24, 36 και 48 h μετά την επέμβαση, καθώς και καθημερινά από την τρίτη έως την έβδομη μετεγχειρητική ημέρα σε 41 διαδοχικούς ασθενείς (33 άνδρες και 8 γυναίκες, ηλικίας 64.8±6.1 ετών) που υποβλήθηκαν σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Several studies suggest that postoperarive concentrations of Cardiac Troponin I (cTnI) may increase in patients undergoing aorto-coronary bypass grafting (CABG). The degree and pattern of release appears to be associated with perioperative myocardial damage. Postoperative cardiac troponin elevation may also be associated with impaired long-term prognosis. Objective: We compared patterns and variation of cTnI and creatine kinase (CK)-MB after CABG in patients with or without postoperative cardiac events. Furthermore, we evaluated the value of cardiac troponin I (cTnI) levels in the prediction of death over a follow-up period of 3 years. Methods: This was a prospective observational study with serial sampling conducted at the Departments of Cardiothoracic Surgery and Anesthesiology, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece. The levels of cTnI and CK-MB preoperatively, upon admission to the intensive care unit and at 12, 24, 36 and 48 hours after surgery, as well as daily from p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17289
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17289
ND
17289
Εναλλακτικός τίτλος
Cardiac troponin I as a predictor of mortality and morbidity in patients undergound coronary artery bypass grafting
Συγγραφέας
Τζίμας, Πέτρος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Γουδέβενος Ιωάννης
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος
Ντούσιας Βασίλειος
Καμπύλη Μαρία
Μηλιώνης Χαράλαμπος
Αρναούτογλου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη; Καρδιακή τροπονίνη; Κρεατινίκη κινάση ΜΒ; Περιγχειρητικά συμβάντα; Θνητότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
-1
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)