Ταξινόμηση αντιπροσωπευτικών λιγνιτών του Ελλαδικού χώρου σε λιθότυπους και έλεγχος της συμπεριφοράς τους σε συνθήκες πυρόλυσης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η γενικότερη μελέτη της συμπεριφοράς λιγνιτών από τις δύο κύριες λιγνιτοφόρες λεκάνες του Ελλαδικού χώρου κατά την πυρόλυση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο, κατά τον οποίο τα μακροσκοπικά και ανθρακοπετρογραφικά και χημικά χαρακτηριστικά των λιγνιτών επηρεάζουν το μηχανισμό της πυρόλυσης, καθώς επίσης και στα αέρια CO, CO2, H2, CH4 και Ν2 που εκλύονται σε συνθήκες ανισόθερμης πυρόλυσης, συμπληρώνοντας έτσι ορισμένα κενά της επιστημονικής γνώσης περί της συμπεριφοράς του λιγνίτη κατά την πυρόλυση. Τα παραπάνω αποτελέσματα εξετάζονται σε συνδυασμό με άλλες σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους, όπως είναι η προσεγγιστική και άμεση ανάλυση, η ανθρακοπετρογραφική εξέταση, οι αναλύσεις υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FTIR), πυρόλυσης Rock Eval, ισοτόπων δ15Ν, εκχύλισης Soxhlet, θερμικής ανάλυσης (TG/DTA) καθώς και με ανοικτού τύπου ανισόθερμη πυρόλυση. Από τους υπό μελέτη λιγνίτες καταλληλότεροι για πυρόλυση φαίνεται να ότι είναι αυτοί της Δ. Μακεδονί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present doctoral thesis is to study the behavior of lignites coming from the main Greek lignite basins under pyrolysis conditions. We emphasized on the effect the macroscopic, coal petrographic and chemical characteristics have on the pyrolysis mechanisms and also studied the liberation of CO, CO2, H2, CH4 and Ν2 during open system non-isothermal pyrolysis. A number of analytic methods such as proximate and ultimate analysis, maceral analysis, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), isotopic δ15Ν composition, Rock Eval II pyrolysis, thermal analyses (TG/DTA), Soxhlet extraction and open system non-isothermal pyrolysis were performed in an effort to collect more data and investigate the correlations between them. From the studied lignites more suitable for pyrolysis are those coming from W. Macedonia as opposed to those coming from Megalopolis since they have higher gas hydrocarbon generation potential and mainly of methane, the presence of which would resul ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16182
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16182
ND
16182
Εναλλακτικός τίτλος
Classification of representative Greek lignites in lithotypes and control of their behavior under pyrolysis conditions
Συγγραφέας
Μαυρίδου, Ευαγγελία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνιάδης Πρόδρομος
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Χρηστάνης Κίμωνας
Κασώλη-Φουρναράκη Άννα
Φιλιππίδης Ανέστης
Περράκη Θεοδώρα
Κονισπολιάτης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Πυρόλυση; Οργανικά δομικά συστατικά; Λιθότυποι; Πτητικά συστατικά; Ελληνικοί λιγνίτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
255 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)