Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: χαρακτηρισμός και παραγόμενα βιοδραστικά πεπτίδια

Περίληψη

Σκο#ός της #αρούσας εργασίας ήταν ο χαρακτηρισμός των #λαγκτικών κυανοβακτηρίων και των #αραγόμενων α#ό αυτά τοξικών ή βιοδραστικών #ε#τιδίων στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Η #ροσέγγιση του στόχου έγινε με: α) τη διερεύνηση της #οιοτικής και #οσοτικής σύνθεσης των τοξικών (μικροκυστίνες) και βιοδραστικών (αναμ#ενο#ε#τίνες, αναμ#ενο#ε#τιλίδια) #ε#τιδίων στους ε#ι#ολασμούς κυανοβακτηρίων, β) τον #ροσδιορισμό της συγκέντρωσης των #αρα#άνω #ε#τιδίων στο νερό, γ) την ανίχνευση της #αρουσίας των #αρα#άνω #ε#τιδίων σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς, δ) την εκτίμηση του κινδύνου α#ό την #αρουσία των #ε#τιδίων στο νερό και τους υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς και ε) το χαρακτηρισμό #λαγκτικών κυανοβακτηρίων α#ό φυσικούς #ληθυσμούς και στελέχη #ου α#ομονώθηκαν α#ό τους φυσικούς #ληθυσμούς, με ιδιαίτερη σημασία είτε λόγω της αφθονίας τους είτε λόγω της #αγκόσμιας γεωγραφικής τους εξά#λωσης. Μελετήθηκε η #αρουσία μικροκυστινών, αναμ#ενο#ε#τινών και αναμ#ενο#ε#τιλιδίων σε ε#ι#ολασμούς κυανοβακ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15304
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15304
ND
15304
Εναλλακτικός τίτλος
Characterisation of planktic cyanobacteria and their bioactive peptides
Συγγραφέας
Γκέλης, Σπυρίδων (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Λαναράς Θωμάς
Σκούρας Ζαχαρίας
Αρσενάκης Μηνάς
Κουντουράς Ιωάννης
Παπαδογιάννης Ιωάννης
Γιάγκου Μηνάς
Μουστάκα-Γούνη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πλαγκτικά κυανοβακτήρια; Μικροκυστίνες; Αναμπενοπεπτίνες; Αναμπενοπεπτιλίδια; Ηπατοτοξίνες; Εσωτερικά ύδατα; Υδρόβιοι ζωΪκοί οργανισμοί; Εκτίμηση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
330 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)