Καθαρισμός, ιδιότητες και εξειδίκευση ισομορφών κινασών των διφωσφονουκλεοζιτών από ενδοσπέρμιο καλαμποκιού - μοριακές προσεγγίσεις

Περίληψη

Κατά την ανάπτυξη του ενδοσπερμίου καλαμποκιού υφίστανται αυτοφωσφορυλίωση δύο πεπτιδικές αλυσίδες των 18 και 16.5 kDa που ταυτοποιήθηκαν ως καταλυτικές υπομονάδες των κινασών των διφωσφονουκλεοζιτών και ονομάστηκαν NDPK-A και NDPK-B αντίστοιχα. Η πορεία καθαρισμού και διαχωρισμού των NDPK-A και NDPK-B που ακολουθήθηκε περιέλαβε τα ακόλουθα στάδια: 1) αρχικό εκχύλισμα 2) υπερκείμενο υπερφυγοκέντρησης 3) κλάσμα 50-75% κορεσμού σε θειικό αμμώνιο 4) χρωματογραφία σε DEAE Sephadex 5) χρωματογραφία σε υδρόξυαπατίτη 6) χρωματογραφία σε Sephadex G-150 7α) ηλεκτροέκλουση της NDPK-A 7β) ηλεκτροέκλουση της NDPK-B. Ο καθαρισμός που επιτεύχθηκε ήταν 26785 και 29731 φορές αντίστοιχα. Τα δύο στάδια της αντίδρασης που καταλύουν οι NDP κινάσες μελετήθηκαν ξεχωριστά. Από την μελέτη της δραστικότητας αυτοφωσφορυλίωσης προέκυψε ότι η NDPK-A και η NDPK-Β α) είναι θερμοάντοχα ένζυμα (διατηρούν 70% της δραστικότητας τους στους 80ο C), β) η δραστικότητα αυτοφωσφορυλίωσης παρέμεινε σχεδόν ανεπηρέαστη παρουσί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the development of maize endosperm two peptide chains of 18 and 16.5 kDa undergo aytophosphorylation. These peptides were recognized to be the catalytic sybunits of nucleoside diphosphate kinases and were named NDPK-A and NDPK-B respectively. The course of purification and seperation used for NDPK-A and NDPK-B included the following steps: 1) initial extract, 2) hypercentrifugation supernatant 3) 50-75% fraction of ammomniun sulfate saturation 4) DEAE Sephadex chromatography 5) hydroxyapatite chromatography 6) Sephadex G150 chromatography 7a) electroelution of NDPK-A and 7b) electroelution of NDPK-B. The final purification achieved was 26758 and 29731 fold respectively. The two steps of the reaction catalyzed by NDP kinases were studied seperataly. The study of the autophosphorylation reaction revealed that NDPK-A and NDPK-B are a) thermostable enzymes (retaining 70% of their reactivity at 80o C) b) their autophosphorylation reactivity remains almost unchanged in the presence of ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14927
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14927
ND
14927
Εναλλακτικός τίτλος
Purification, properties and specificity of nucleocide diphosphate kinase isoforms from maize endosperm - molecular approaches
Συγγραφέας
Βεργίδου, Κορνηλία Οδυσσεύς
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γιουψάνης Τραϊανός
Κυριακίδης Δημήτριος
Δραϊνάς Κωνσταντίνος
Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα
Πουψάνης Θωμάς
Κανέλλης Άγγελος
Κοτίνης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Κινάσες; Διφωσφονουκλεοζίτες; Αυτοφωσφορυλίωση; Ισομορφές; Τριφωσφονουκλεοζίτες; Ενδοσπέρμιο; Καλαμπόκι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
195 σ., εικ.