Μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση επαγγελματκού κινδύνου

Περίληψη

Στόχος: Η παρούσα διατριβή περιγράφει μία μέθοδο καταγραφής των ενεργών σεναρίων συμβάντων, των πηγών κινδύνου από όπου προέρχονται καθώς και ένα πρότυπο υπολογισμού του δείκτη πιθανότητας συμβάντος L ώστε να περιορίζεται η αυθαιρεσία της υποκειμενικότητας του μελετητή. Μέθοδος: Στη Φάση Α, αποσαφηνίζεται η χρησιμοποιούμενη στις εκτιμήσεις κινδύνων ορολογία και παρουσιάζονται πίνακες των πιθανών πηγών κινδύνου, των συνδεδεμένων με αυτές κινδύνων και των πιθανών σεναρίων συμβάντων. Όλα τα σενάρια συνδέθηκαν με τρεις κατηγορίες διοικητικών αιτιών: την έλλειψη (α) συστήματος υγείας και ασφάλειας, (β) επικοινωνίας και (γ) επιτήρησης εφαρμογής. Στη φάση Β, χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία της φάσης Α για τη λήψη δεδομένων από εργασιακούς χώρους. Τα πιθανά σενάρια συμβάντων που καταγράφηκαν συνδέθηκαν με τις άμεσες, βασικές και διοικητικές αιτίες που ενεργοποιούν τον μηχανισμό πρόκλησης ατυχήματος. Η στατιστική επεξεργασία αποκάλυψε μία ισχυρή γραμμική σχέση μεταξύ των διαπιστωθέντων διοικητικώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scope: This two-phase study presents both a method for recording the potential incident scenarios and the danger sources they originate from as well as a model for calculating the incident scenarios likelihood coefficient L, thus limiting the assessor’s subjectivity influence on the results. Method: In phase A, the associated risk assessment terminology is clarified. Tables of potential danger sources, their associated dangers and the resulting potential incident scenarios are presented. All scenarios were linked to three categories of managerial root causes and namely lack of (a) health and safety system, (b) communication and (c) enforcement. In phase B, the tools were used to acquire incident field data from actual facilities. The recorded total potential incident scenarios were linked to the immediate, basic and managerial root causes responsible for triggering the incident chain mechanism. Statistical data processing revealed a strong linear relationship between the managerial cau ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14427
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14427
ND
14427
Εναλλακτικός τίτλος
Occupational risk assessment methodology
Συγγραφέας
Σκρουμπέλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Μουστάκης Βασίλειος
Λάιος Λάμπρος
Μπιλάλης Νικόλαος
Πουλιέζος Αναστάσιος
Μυγδαλάς Αθανάσιος
Μαρμαράς Νικόλαος
Κοσματόπουλος Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Εκτίμηση κινδύνου; Ανάλυση επικινδυνότητας; Πιθανότητα ατυχήματος; Πρόληψη ατυχημάτων; Κίνδυνοι; Επικινδυνότητα; Ασφάλεια εργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
233 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)