Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός δειγμάτων αμύλου προερχόμενων από διάφορα δημητριακά με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου

Περίληψη

Η Μονοφασική Χρωματογραφία Πεδίου (Μ.Χ.Π.) εφαρμόστηκε για την ανάλυση και το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό σωματιδίων αμύλου προερχόμενο από διάφορα δημητριακά. Η πηγή προέλευσης του δείγματος και το μέσο διασποράς αυτού αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες τόσο για την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων αμύλου, όσο και για την κατανομή μαζών αυτών. Διαπιστώθηκε ότι το άμυλο από κριθάρι εμφανίζει άλλοτε τριωνυμική και άλλοτε δυωνυμική κατανομή μεγέθους σωματιδίων ανάλογα με την ποικιλία προέλευσης. Όταν το δείγμα αμύλου προέρχεται από σιτάρι, τα σωματίδια αμύλου εμφανίζουν δυωνυμική κατανομή μεγέθους, ενώ το άμυλο από καλαμπόκι εμφανίζει μία κατανομή μεγέθους με αρκετά μεγάλη διασπορά. Οι παρατηρήσεις αυτές βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία και με βιβλιογραφικές αναφορές. Στη συνέχεια, και επιλέγοντας προς ανάλυση δείγμα αμύλου από σιτάρι, μελετήθηκε η μεταβολή των τιμών των μέσων μαζικών και μέσων αριθμητικών διαμέτρων, καθώς και της κατανομής μαζών των σωματιδίων του αμύλου σε σχέση με το μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Field Flow Fractionation (FFF) was applied for the analysis and the physicochemical characterization of starch granules emanating from various cereals. The source of origin of the sample and the dispersing medium of this constitute the decisive factors for the size and mass distribution of the starch granules. It was realised that the starch from barley presents either a trinomial or a bimodal distribution of the size of the particles depending on the variety of the origin. When the starch sample emanates from wheat, the starch granules present binomial size distribution, while the starch from maize presents a size distribution with big deviation. These observations are found in complete agreement with bibliographic reports. After that, and selecting to analyse a wheat starch sample, was studied the change of the average mass and number diameters, as well as the mass distribution of starch granules, concerning the dispersing medium of the sample that was used. Each time was altered ei ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14345
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14345
ND
14345
Εναλλακτικός τίτλος
Physicochemical characterization of starch samples emanating from various cereals by field flow fractionation technique
Συγγραφέας
Φαρμάκης, Λάμπρος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Κούτινας Αθανάσιος
Γκλαβάς Σωτήριος
Κανελλάκη Μαρία
Ντάλας Ευάγγελος
Ματραλής Χαράλαμπος
Κολιαδήμα Αθανασία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Χρωματογραφία σε μία φάση - μονοφασική χρωματογραφία πεδίου; Μονοφασική χρωματογραφία φυγοκεντρικού πεδίου; Χαρακτηρισμός πολυδιασποράς κολλοειδών δειγμάτων; Χαρακτηρισμός δειγμάτων αμύλου; Προσδιορισμός κατανομής μεγέθους και μαζών σωματιδίων αμύλου; Μονοφασική χρωματογραφία πεδίου ασύμμετρης ροής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 225 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.