Η γενική διοίκηση (vilayet) Θεσσαλονίκης το έτος εγείρας 1318: χαρτογραφικός προσδιορισμός και εικόνα της διοικητικής οργανώσεως βάσει των χαρτών του Αυστριακού γενικού επιτελείου και της κρατικής Ο...

Περίληψη

Η διατριβή συντιθέμενη από τέσσερα κεφάλαια παρουσιάζει τον ακριβή προσδιορισμό των εξωτερικών και εσωτερικών διοικητικών ορίων της Γενικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης (όρια υποδιοικήσεων, διοικήσεων, γενικής διοικήσεως),καθώς και τον ιστό της διοικητικής της οργανώσεως. Τον τελευταίο εξετάζει σε κάθετη και οριζόντια προβολή (δηλαδή σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής οργανώσεως και στο καθένα απ'αυτά αναλυτικά). Η μελέτη για το πρώτο μέρος της στηρίζεται κυρίως στους χάρτες του Αυστριακού Γενικού Επιτελείου (εκδόσεως του Καισαροβασιλικού Γεωγραφικού Στρατιωτικού Ινστιτούτου της Βιέννης), ενώ για το δεύτερο στην επίσημη κρατική επετηρίδα (Σαλναμέ) του Οθωμανικού Κράτους για τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης. Μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στη σύνθεση είναι στρατιωτικής προελεύσεως (αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό επιτελείο). Εισάγει σε μια προσέγγιση της εικόνας που παρουσιάζει το οθωμανικό κράτος κατά την ύστερη περίοδο υπάρξεώς του, μέσω της αναλυτικής παρουσίασης των διοικητικών του μονάδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation composed by four chapters focuses on the detailed cartographic definition of the Salonica Vilayet and it's administrative divisions (sancaks and kazas), along with the depiction of the administrative structure of all these levels.It is based mainly on the maps of the Austrian General Staff (issued by Kaiserliches und Konigliches Militar - Geographisches Institut of Vienna) and the Ottoman official yearbook (Salname) for the province of Salonica. Part of the recources are of military nature, issued the same year (1900) by various european intelligece bureaus. The work introduces an approach for the study of the late ottoman period through the detailed presentation of the administrative units (the vilayets) of the Ottoman State. Comparisons among the kazas and sancacks of the vilayet have been made on the internal adn\ministrative functions, as well as conclusions have been drawn about the organization of local public services, communications, deployment of the armed f ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13536
Εναλλακτικός τίτλος
Salonica vilayet in thehegira year 1318: cartographic definition and administrative structure according to the maps of the Austrian general staff and the Ottoman state yearbook
Συγγραφέας
Ακτσόγλου, Ιάκωβος
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
Μουρέλος Ιωάννης
Κονδής Βασίλειος
Κολιόπουλος Ιωάννης
Καραδήμου-Γερολύμπου Αλεξάνδρα
Σφήκα-Θεοδοσίου Αγγελική
Μυρίδης Μύρων
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Θεσσαλονίκη; Γενική διοίκηση; Διοικητική οργάνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
370 σελ. : εικ., χάρτες, πίνακες, παράρτημα χαρτών