Οι ελληνικές επιδράσεις στο έργο του Νίκου Εγγονόπουλου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από την Εισαγωγή, το Κύριο Μέρος και ταΕπιλεγόμενα. Στο πρώτο μέρος της Εισαγωγής εκτίθενται διεξοδικά οι σκοποί καιη μεθοδολογία της έρευνας. Σκοπός της έρευνας είναι η αναζήτηση των επιδράσεων στο ποιητικό έργο του Νίκου Εγγονόπουλου από την ελληνική λογοτεχνία και παράδοση. Αφετηρία της έρευνας υπήρξε η διαπίστωση ότι το υπόστρωμα των ποιητικών του καμένων του Εγγονόπουλου είναι πλούσιο σε διακειμενικά κοιτάσματα, προερχόμενα από όλες τις περιόδους της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης. Ερευνητικό κίνητρο υπήρξε η πεποίθηση ότι το έργο του Εγγονόπουλου είναι πολυδιάστατα ερμηνευτικό, προσεγγίσιμο όχι μόνο με τις μεθόδους της παραδοσιακής ανάλυσης αλλά και τις μεθόδους της σύγχρονης ποιητικής θεωρίας. Στην προσέγγιση του υλικού μας στηριχθήκαμε κυρίως στη μεθοδολογική αρχή της διακειμενικότητας. Επιβοηθητικές υπήρξαν οι θεωρητικές προτάσεις των Michael Riffaterre, Gérard Genette και Laurent Jenny. Η επιλογή των ποιημάτων και η θεματική τους κατάταξη έγιν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this research is to seek the influences of the Greek literary tradition on the poetic work of Nikos Engonopoulos. In the start of our research there was the belief that Engonopoulos work multi-dimensionally explicable, approached not only by the methods of traditional analysis but the methods of contemporary poetical theory. Another point that motivated our research was also the understanding that the background of his poetic passages is rich in intertextuality. This functioned also as guidelines to the constitution of the meaning. Finally, in the aims of our research, not only is the pointing out of theGreek influences included but also their explanatory dimension. In other words theway in which these influences are placed and organize the meaning of each passage. Our research consists of the Introduction, the Main Part and the Conclusion. In the first part of the Introduction the methodology and the purposes of the research are presented analytically. The selectio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13242
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13242
ND
13242
Εναλλακτικός τίτλος
The greek influences on the work of Nikos Engonopoulos
Συγγραφέας
Άνθης, Μιχάλης (Πατρώνυμο: Κ.)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασόπουλος Ευάγγελος
Καψωμένος Ερατοσθένης
Σιαφλέκης Ζαχαρίας
Ιλίνσκαγια Σόνια
Γκότοβος Αθανάσιος
Λαδογιάννη Γεωργία
Μπενάτσης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Εγγονόπουλος, Νίκος (1907-1985); Διακειμενικότητα; Μυθολογία; Αυτοαναφορικότητα; Ιστορία; Ελληνικές επιδράσεις; Μυστικισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2τ. (σελ. 1 - 403 και 404 - 781)
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)