ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (DACUS OLEAE) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ

Περίληψη

A. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΜΑΓΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ 4-ΙΩΔΟ- ΒΟΥΤΑΝΟΛΗΣ ΜΕ2,3-ΔΙΒΡΩΜΟ-ΤΕΤΡΑΥΔΡΟ-ΠΥΡΑΝΙΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΞΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΝΕΙ ΤΟ 1,7-ΔΙΟΞΑΣΠΕΙΡΟ[5,5] ΕΝΔΕΚΑΝΙΟ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ. Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 2,6- ΔΙΜΕΘΥΛΟ-6-ΥΔΡΟΞΥ-(2Η)-ΠΥΡΑΝ-3-ΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ Ν- ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ WOLF-KISHNER ΔΙΝΕΙ ΤΟ 2,6-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-6-ΠΡΟΠΥΛΟΞΥ-(2Η)-ΤΕΤΡΑΥΔΡΟ-ΠΥΡΑΝΙΟ,ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ. Γ. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 2-ΥΔΡΟΞΥ-1- ΟΞΑΣΠΕΙΡΟ[5,5] ΕΝΔΕΚ-3-ΕΝ-5-ΟΝΗ ΜΕ ΧΛΩΡΟΜΥΡΜΙΚΙΚΟ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙ- ΑΙΘΑΝΟΛΟ-ΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ WOLF-KISHNER ΔΙΝΕΙ ΤΟ 1-ΟΞΑ-ΣΠΕΙΡΟ[5,5] ΕΝΔΕΚΑΝΙΟ, ΚΑΡΒΟΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A. TREATMENT OF THP-4-IODOBUTANOL WITH MAGNESIUM IN ETHER FOLLOWED BY REACTIONWITH 2,3-DIBROMO-TETRAHYDRO-PYRAN AND SUBSEQUENT ELIMINATION OF NBR WITH SODIUM HYDRID (BENZENE) FOLLOWED BY CYCLIZATION IN ACIDIC MEDIA (THF, H2O, P-TOLUENE SULFONIC ACID) GAVE 1,7- DIOXASPIRO[5,5]UNDECANE. B. REACTION OF 2,6-DIMETHYL-6-HYDROXY-2H-3-ONE WITH N-PROPANOL IN THE PRESENCE OF FEW DROPS OF PERCHLORIC ACID GAVE AN INTERMEDIATE WITH UPON HYDROGENATION-HYDROGENOLYSIS AND WOLF- KISHNER REDUCTION GAVE 2,6-(DIMETHYL-6-PROPYLOXY-2H-TETRAHYDROPYRAN) ANALOGUE OF DACUS OLEAE FEROMONE. C. TREATMENT OF 2-HYDROXY-1- OXASPIRO[5,5] UNDECANE-3-EN-5-ONE WITH ETHYL-CHLORO-FORMATE AND TRIETHANOLAMINE, FOLLOWED BY HYDROGONOSIS AND SUBSEQUENT WOLF- KISHNER REDUCTION GAVE 1-OXASPIRO [5,5]UNDECANE, A CARBOCYCLIC ANALOGUE OF DACUS OLEAE.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/0054
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/0054
ND
0054
Εναλλακτικός τίτλος
SYNTHESIS OF THE MAJOR SEX PHEROMONE OF THE OLIVE FLY (DACUS OLEAE) AND RELATEDCOMPOUNDS
Συγγραφέας
Τσεκούρας, Αναστάσιος
Ημερομηνία
1986
Ίδρυμα
Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΝΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΣ
ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΜΙ ΧΑΗΛ
ΣΑΝΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ,
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
NMR ΦΑΣΜΑΤΑ *; ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ; ΠΡΟΙΟΝΤΑΑΠΟ ΦΟΥΡΑΝΙΟ; ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)