Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2019Νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με ευφυή χαρακτηριστικάΦαλάρα, Μαρία Γ. 
2019Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων, μέσω υδρο-οικονομικής μοντελοποίησης και πολυκριτηριακής ανάλυσηςΑλαμάνος, Άγγελος Σ.
2019Πειραματική διερεύνηση της τυρβώδους ροής λόγω αλληλεπίδρασης θαλασσίων κυμάτων και ίσαλων κυματοθραυστών με πρανή φυσικών ογκολίθωνΓαλάνη, Κωνσταντίνα Α. 
2019Μη-γραμμική αριθμητική διερεύνηση σύμμικτων αντισεισμικών τοιχωματικών συστημάτων μεταλλικού καμπτικού πλαισίου με εμφατνούμενο δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματοςΒογιατζής, Τζανετής Ι. 
2019Urban microclimate analysis and its effect on the buildings " energy performance"Τσόκα, Στέλλα Π.
2018Ανάπτυξη πολυλειτουργικών δομικών υλικών ενισχυμένων με νανοσωλήνες και νανοΐνες άνθρακα με επιλεκτικά αναβαθμισμένες μηχανικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες: βελτιστοποίηση της ακαμψίας θραύσης και της ικανότητας ανίχνευσης παραμορφώσεων και ρωγμώνΔανογλίδης, Παναγιώτης Α. 
2018Από την πολλαπλότητα στην πολυπλοκότητα: η εικόνα της πόλης στις αναπαραστάσεις τηςΤσακίρη, Ευφροσύνη Κ.
2018Seismic performance assessment of industrial facility atmospheric liquid storage tanksΜπακάλης, Κωνσταντίνος Β.
2018Διερεύνηση και συσχέτιση πολεοδομικών παραμέτρων και αξιών κατοικιών με χρήση μεθόδων χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων ΠληροφοριώνΛυκοστράτης, Κωνσταντίνος Θ. 
2018Διαχείριση υδατικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσηςΚατηρτζίδου, Μαργαρίτα Ι.
2018Seismic risk assessment of bridges considering soil-structure interaction by means of a frequency - and intensity - dependent order reductionΛεσγίδης, Νικόλαος Δ.
2018Ανάλυση της συμπεριφοράς στρωσιγενούς πετρώματος γύρω από υπόγεια ανοίγματαΓιούτα-Μήτρα, Παρασκευή Β.
2018Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων για τον σχεδιασμό συγκοινωνιακών έργωνΚαλιαμπέτσος, Γεώργιος Δ.
2018Αποκατάσταση και ενίσχυση διαβρωμένων στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα με σύνθετα υλικάΤριανταφύλλου, Γαρυφαλιά Γ.
2018Πειραματική διερεύνηση για την εύρεση μιας νέας σχέσης μεταξύ της αστράγγιστη διατμητικής αντοχής και του δείκτη υδαρότηταςΑγγελίδης, Τριαντάφυλλος Χ.
2018Διερεύνηση των εδαφικών μετακινήσεων λόγω μηχανοποιημένης εκσκαφής σηράγγων σε αστικό περιβάλλονΛίτσας, Δημήτριος Λ.
2018Ο ρόλος των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην εκτίμηση της ισχυρής εδαφικής κίνησης και τις μικροζωνικές μελέτες: εφαρμογή στην πόλη Duzce της Τουρκίας.Μάνου, Δήμητρα Κ. 
2018Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της βελτίωσης της σεισμικής απόκρισης έργων αντιστήριξης με τη χρήση μιγμάτων μικρού ειδικού βάρους στο έδαφος αντιστήριξηςΤσινάρης, Άγγελος Α. 
2018Συνδυαστική αποτίμηση της διακινδύνευσης και της αναταξιμότητας οδικών δικτύων έναντι ισχυρών σεισμών ως βάση λήψης αποφάσεωνΚοιλανίτης, Ιωάννης Χ. 
2018Μελέτη γεωπολυμερισμού βιομηχανικών παραπροιόντων ασβεστο - αργιλοπυριτικής σύστασης για παραγωγή δομικών προιόντωνΚονοπίση, Σταυρούλα Γ.