Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Συγγραφέας" : "ΝΟΙΤΣΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
1981ETUDE COMPAREE DE L'EFFICIENCE DE L'EAU CHEZ DACTYLIS GLOMERATA L. ET ANDROPOGON ISCHAEMUM L. CULTIVES SOUS DEUX REGIMES HYDRIQUES CONTRASTESΝΟΙΤΣΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ