Η εκκλησιαστική και εκπαιδευτική κίνηση στην εκκλησιαστική επαρχία Χαλδίας του Πόντου: 19ος-20ος αιώνας
You must be a registered user to access all the services of EADD  Log In /Register

All items in National Archive of Phd theses are protected by copyright.

DOI
10.12681/eadd/13619
Handle URL
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13619
ND
13619
Author
Κουτσούπιας, Φώτιος
Date
2000
Degree Grantor
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)
Committee members
Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος
Φωτιάδης Κωνσταντίνος
Ταρνανίδης Ιωάννης
Χατζησαββίδης Σωφρόνιος
Μελετιάδης Χάρης
Discipline
Social Sciences
Educational Sciences
Country
Greece
Language
Greek
Description
409 σ.